ועד הבית הוא גוף שאמור לטפל באחזקה השוטפת של הבניין, לדאוג שיהיה אור בחדר המדרגות, מעלית תקינה, גינה מסודרת ועוד. מעבר לזה, מה הן הסמכויות של ועד הבית ומה הן חובותיו, ומה כולל ניהול ועד הבית, כל זה בכתבה הבאה.

אחזקת הרכוש המשותף של הבניין

כאמור על ועד הבית לדאוג כי השטחים או הרכוש המשותף של הבניין יטופלו ויהיו שמישים ומוחזקים בצורה תקינה כך שכל דיירי הבניין יוכלו להשתמש בהם ללא תקלות. בין אם מדובר באחזקה שוטפת ובין אם מדובר בתקלות 'חד פעמיות' כמו, איטום הגג, תיקון המעלית, פתיחת סתימות בצנרת הבניין ועוד. דיירי הבניין יכולים לדרוש מועד הבית לטפל בתקלות ברכוש המשותף שיכולות לפגוע ברכושו הפרטי. במידה ויש צורך בטיפול בבעיה ויש צורך בהזמנת איש מקצוע, על ועד הבית להמציא הצעות מחיר ממספר בעלי מקצוע ולקבל אישור על הטיפול או באסיפה כללית או באישור בעל פה של דיירי הבניין.

ועד הבית

ניהול חשבון ועד הבית

ועד הבית אחראי על כל העניינים הכספיים של הבניין, הוא אחראי על גבייה של דמי ועד מהדיירים השונים, ניהול ההכנסות וההוצאות של ועד הבית, והצגת דו"ח כספי בפני הדיירים והאסיפה הכללית שאמורה להתכנס אחת לשנה לפחות. נהוג שועד הבית יפתח חשבון בנק של הועד אליו יופקדו הכספים מדמי ועד הבית וממנו ישולמו כל החשבונות שעל הועד לשלם לנותני השירותים השונים וממנו ינוהלו כל ענייני הועד. על ועד הבית לדאוג כי ישנו ספר קבלות מסודר וכנגד כל הוצאה או עבודה של בעל מקצוע ישנה הקבלה המתאימה.

באחריות ועד הבית לכנס אסיפה כללית

ועד הבית, למרות שיש לו סמכויות רבות, הוא אינו רשאי להחליט על שינויים במבנה הבניין או הוצאות גדולות של ועד הבית, החלטות כאלה מחייבות כינוס של אסיפה כללית של כל דיירי הבניין. במידה ויש צורך להחליט החלטה המחייבת כינוס שכזה על ועד הבית מוטלת האחריות לכינוס הדיירים וניהול האסיפה. החלטות כמו שיפוץ בבניין, החלפת מעלית או תמ"א 38 מחייבות רוב של שני שליש מהדיירים וכינוס אסיפה כללית.
יש לכם שאלות על ועד בית? פנו לפורום של ועדי בית של פורטל בית משותף.

Call Now Buttonשירות אישי לועד בית