שערים חשמליים יוצרים הרבה פעמים ויכוחים וריבים על חלוקת התשלומים השונים בין הדיירים מה עושים? הכול על המקרים הכי שכיחים בבניינים משותפים בכתבה הבאה

נושא של עלויות וחלוקת תשלומים יוצר ויכוחים מיותרים בין שכנים וועדי בתים אשר להם חניה משותפת, הויכוח מתחיל לרוב על תשלומי צריכת החשמל לשער חשמלי, בחירת חשמלאים ועל חובות שוועד בית אחד החליט לא להשתתף בתשלום תיקון שערים חשמליים מקולקלים.

אקדים ואומר כי שער חשמלי אשר סיפק הקבלן לבניין משותף, כמוהו כמו מעלית ומערכת אינטרקום וכו'י וחובתו של וועד הבית לתקן את השער חשמלי שהרי שער חשמלי זה, מהווה חלק ממפרט הבניין וחלק מסטנדרט איכות החיים של דיירי המקום. דייר בבניין משותף רשאי לדרוש מוועד הבית לתקן את השער חשמלי, במידה וועד הבית מסרב, באפשרותו להתייעץ עם עו"ד ובמידת הצורך לתקן את השער חשמלי ולהעביר חשבונית לוועד הבית תוך קיזוז עלות התיקון של השער מתשלום מיסי הוועד.

רוצים להתקין שער חשמלי? איך מתבצעת חלוקת התשלומים כשרק לחלק מהדיירים חניה בטאבו ולאחרים אין בכלל חניה?שער חשמלי

ראשית חשוב שתדעו כי שערים חשמליים נועדו לעשות סדר בחניה ועשיית סדר בחניה משפרת את איכות חיי כלל הדיירים בבית גם אם אין ברשותם חניה בטאבו שכן שער חשמלי מצמצם כניסתם של זרים לשטח הפרטי. כשהחניה שייכת רק למקצת הדיירים וועד הבית אינו יכול לשלם את תיקון השער חשמלי מכספי כלל הדיירים ויצטרכו בעלי החניה בלבד לשלם את התחזוקה המשותפת של השער חשמלי. לגבי עלויות החשמל, חשוב שתדעו כי עלויות החשמל מזעריות עד כדי כך שאם תפתחו את השער 450 פעמים בכול יום, במשך כול השנה, העלות השנתית תהיה פחות מחמישים ₪ בלבד, זאת אומרת פחות מארבעה שקלים צריכה חודשית של השער חשמלי, במצב של 450 הפעלות בכול יום בשנה.

לעקשנים שבינינו מפני דרכי שלום, ניתן להתקין מונה דיגיטאלי לשער חשמלי בנפרד. נכון שעלותו כמעט 500 ₪ והוא משתווה כספית כמו למחיר צריכה בשנים עשר שנים אך זה עדיף על ריב בין שכנים. ומה עושים כשהחניה משותפת לשני בניינים, אך לא לכול הדיירים, עלויות הישירות מתפעולו של השער חלות רק על בעלי החניה בלבד.

הכי חשוב שתדעו כי קיים תו-תקן חובה לשערים חשמליים ורק חברה המחזיקה בתו-תקן תאפשר לכם את הזכות להיות מוגנים במקרה של פגיעת השער בנפש או ברכוש.

המאמר נכתב ע"י הראל אשד, מנכ"ל שערים (אב שער) מקבוצת מנופי אבי

שירות אישי לועד בית