המפקח על המקרקעין | בית משותף | הרחבת דירה | נסח טאבו | נסח רישום | פורטל בית משותף

אני ועד-בית כבר 5 שנים, וסובלת מיחס משפיל ביזוי ,קללות, נאצות, והתעמרות מאחד הדיירים. הטיפול בבניין גוזל זמן יקר, כסף ואנרגיה, ברצוני להפסיק פעילותי כוועד הבית, אולם הדיירים אינם מוכנים לשמוע מזה. הצעתי שכל דירה תשלם לי 10₪ לחודש, שכר טרחתי והוצאותיי, אבל גם לזה לא מוכנים כנראה. אני מעוניינת לזמן כינוס ולהודיע על התפטרותי מועד הבית אולם אני חוששת שלא יגיעו לאסיפת דיירים בעניין. האם אוכל פשוט לסגור את חשבון הבנק, להוציא המחאה על סך הכסף שנמצא בחשבון, על שם אחד הדיירים, לשים את כל הקלסרים והניירת במחסן הנעול של הבניין, ולאלצם להתמודד עם 'התפטרותי'? מה עושים איך יוצאים ממלכודת ההתנדבות לוועד-הבית?

תשובתו של מנהל הפורום:

אין צורך בסגירת ועד בית , אלא יש כאן צורך במעורבות של המפקח על המקרקעין שבאזור מגוריכם. גוף זה ממונה על ידי שר המשפטים, וכולל שופטים שמתפקדים כמפקחים על רישום המקרקעין. בסמכויותיהם של שופטים אלו, בין היתר, לפתור סכסוכים ובעיות בניהול ועדי בתים ומינוי נציגות בשכר לוועד הבית.

מה שצריך לעשות זה לזמן כינוס של דיירי הבניין, לפני כינוס האסיפה יש לתלות במקומות בולטים בבניין הודעה על כינוס האסיפה ובה יירשם כי על סדר היום התפטרות נציגות הדיירים ובחירת נציגות חדשה, וכן להוסיף כי במידה ולא תיבחר נציגות חדשה מכל סיבה ובעיקר עקב חוסר אפשרות למצוא דיירים המסכימים לבצע את התפקיד, תפנה הנציגות היוצאת למפקח על המקרקעין בבקשה למנות נציגות דיירים חיצונית בתשלום.

רוצים לקרוא עוד? פנו לפורום ניהול ועד בית של המוקד לדייר.

מחפשים חברה לניהול ועד בית? פנו למוקד לדייר.

שירות אישי לועד בית