תקנון מצוי לבית משותף | תקנון מוסכם | ועד בית | דיירים | פורטל בית משותף

שאלה: האם לאסיפת הדיירים ישנה הסמכות מבחינה משפטית לאשר לדייר לרצף את השטח המשותף לבניין שליד דירתו. ע"פ פסק דין שניתן אצלנו, שאסור להציב חפצים ו/או ריהוט גן באופן קבוע בשטח משותף וכן אין לקבע לקרקע ו/או לקיר משותף דברים שאין אפשרות להזיזם. אם כך, האם ריצוף כזה אינו בבחינת דבר מקובע לקרקע משותפת שאין אפשרות לניידו ואף הוא נשאר בשטח באופן קבוע? ושאלה נוספת, האם מותר לדייר להציב עציצים ואדניות לאורך כל השטח המשותף וע"י זאת למנוע מדיירים אחרים לעשות שימוש דומה בשטח המשותף?

תשובתו של עו"ד עופר שחל תשובתו של עו"ד עופר שחל: מנהל פורום משפטי לניהול ועד הבית בפורטל בית משותף:

לאסיפת הדיירים יש סמכות משפטית לעשות זאת אלא שכדאי להבהיר במפורש שאין הדבר הופך את השטח המשותף לפרטי או אין בריצוף כדי להגביל מאחרים שימוש בשטח זה או כדי להוות שימוש ייחודי ובלעדי של הדייר המרצף. מקרים אלה עלולים להיות ציון דרך, בשיטה של סיפוח זוחל של רכוש משותף על ידי דייר בבנין. לכן גם צריך לוודא שאין גידור או כל תחימה של השטח בצורה כלשהיא. אם מבטיחים שהריצוף אינו משנה את הסטאטוס של השטח והוא לטובת כולם, זו החלטה אפשרית. ברגע שאתה מכניס רכיב של מניעת שימוש מאחרים בגלל הצבת אדניות או עציצים, אז כבר צעדת לכיוון אחר של שימוש ייחודי וזה דורש הסכמה כללית של דיירי הבית.

רוצים לקרוא עוד? פנו לפורום המשפטי לוועדי בתים  של המוקד לדייר.

שירות אישי לועד בית