שאלה שנשאלה בפורום ניהול ועד הבית:

הגזברית שמנהלת את כספי הבניין לא יודעת איך מכינים דו"ח מאזן קופה ולא מדווחת או משתפת כמה כסף יש לה מאיתנו בקופה אנו יודעים שתמיד יש כסף מיותר בקופה אבל אי אפשר לדעת עליו מכיוון שאין דוחות מסודרים. על דעת עצמה החליטה הגזברית לעשות שיפוץ בבניין, היא שלחה דוא"ל לכולם שהיא בדקה מחירים והשיפוץ יעלה לכל דייר, בנוסף לסכום שהצטבר בקופה, סכום כסף נוסף. לא ראיתי שום תגובה בדוא"ל משאר בעלי הדירות על הסכמה לבצע את השיפוץ, לא התקיימה אסיפה להתייעצות על היקף השיפוץ ומה ישופץ. אי לכך, לא שילמתי עבור השיפוץ מלבד התשלום הרגיל למיסי הועד.
בזמן ההחלטה והשיפוץ היינו בהליך של מכירת הדירה ולא גרנו בה ולמעשה הדירה עמדה ריקה למעלה מ-6 חודשים והעירייה פטרה אותנו מתשלום ארנונה. הדירה נמכרה מיד לאחר השיפוץ של הבניין. יש לציין שאת מיסי הועד שילמתי כל הזמן הזה בצורה מסודרת. השיפוץ עבורי הוא מיותר גם בגלל שלא גרנו בדירה וגם בגלל שמי שייהנה ממנו הוא בעל הדירה החדש שקנה ממני את הדירה. מה הדין? האם אפשר לחייב אותי בהשתתפות בשיפוץ שעליו החליטה הגזברית לבדה? והדירה הייתה בתהליך מכירה?

תקנון מצוי לבית משותף | תקנון מוסכם | ועד בית | דיירים | פורטל בית משותף

תשובתו של מנהל הפורום:

החלטה על שיפוץ צריכה להתקבל על ידי אסיפת הדיירים שצריכה גם לבחור בין הצעות המחיר השונות. הועד או הגזברית אינם מחליטים על שום דבר מעבר להוצאות תחזוקה קטנות. חובת הגזברית לפרסם אחת לחצי שנה דו"ח כספי וזכותך לעיין במסמכי הועד. אם הועד אינו נענה לכך, תוכל לתבוע אותו בפני המפקח על המקרקעין, עם זאת, אסור להתנות את תשלום מסי הוועד בכך.
לגבי הוצאות ההשתתפות בשיפוץ, צריך לדעת את הנסיבות והתנהלות המדויקת שלך: ראשית באיזה סכום מדובר, האם פנית בצורה מסודרת לוועד בדרישה לקיים אסיפת דיירים לדון בשיפוץ? האם ערערת על הדרישה? האם דרשת בצורה ברורה פרסום דו"ח כספי? חשוב שתעשה כן מבעוד מועד ובכתב, אחרת עמדתך תהיה לדעתי חלשה. חשוב להבהיר כי אין רלוונטיות לעובדה שהדירה הייתה בתהליך מכירה ועמדה ריקה.
בנוסף, בדרך כלל מופיע בהסכם מכר לדירה סעיף שעל פיו הקונה נכנס לנעליו של המוכר, כך שיתכן מאוד שהחוב לוועד, אם יש כזה, עבר ממך לקונה. במידה והועברה הבעלות על הדירה וסעיף זה מופיע בחוזה בינך ובין הקונה של הדירה, על הוועד לפנות אם הקונה ולדרוש ממנו את הסכום שלא שולם על השיפוץ.

רוצים לקרוא עוד? פנו לפורום ניהול ועד בתים  של המוקד לדייר.

מחפשים חברה לניהול ועד בית? פנו למוקד לדייר.

שירות אישי לועד בית