תקנון מצוי לבית משותף | תקנון מוסכם | ועד בית | דיירים | פורטל בית משותף

בצו הבית המשותף בו אני גר, כלומר פנקס הבתים המשותפים שהוצא ע"י המפקחת על רישום המקרקעין, נרשמה החלוקה של כל דייר ברכוש המשותף . בצו זה וכן בתשריט, שהוא חלק אינטגרלי ממסמכי הרישום, מופיע בבנין בו אני גר סה"כ שטח הרצפה במ"ר לכל דייר, שטח זה כולל גם את שטח הדירה וגם את שטח המחסן (לכל דייר שטח מחסן שונה). האם למרות ששטח הרצפה לכל דייר כולל את שטח המחסן, עלינו לחשב את חלוקת ההוצאות ע"פ שטח הרצפה בלבד או לחשב את שטח הרצפה כולל המחסן לכל דייר? האם הוצאות התחזוקה ושיפוץ הרכוש המשותף צריכות להתחלק ע"פ חלוקה זו ?

תשובתו של  עו"ד עופר שחל מנהל פורום משפטי לניהול ועד הבית בפורטל בית משותף:

החוק קובע כי באין הוראה אחרת מפורשת בתקנון, הרי שחלוקת דמי הוועד היא לפי שטח רצפת הדירה נטו, ללא הצמדות כגון מחסן, חניה וכדומה. חלקה של הדירה ברכוש המשותף מופיע בנוסח הטאבו וכן בצו הרישום ונלמד גם מהתשריט במסמכי הרישום. חשוב לבדוק כי שהוא אינו כולל את ההצמדות, כלומר אינו שטח הדירה ברוטו. זה קובע את החלק בתשלום, חלק זה רשום גם בנוסח הרישום של כל יחידה וגם בתקנון הבית המשותף. לפי היחס הזה משלמים את הוצאות התחזוקה והשיפוץ בבנין.

כל זאת כמובן כל עוד אין תקנון המוסכם על כל דיירים הבית שקובע אחרת.

רוצים לקרוא עוד? פנו לפורום המשפטי לוועדי בתים של המוקד לדייר.

מחפשים חברה לניהול ועד בית? פנו למוקד לדייר.

שירות אישי לועד בית