IMG_0337

הבניין שאני גם בו הוא בניין יחסית חדש ועדיין לא סיים את תהליכי הרישום. בבניין שלנו אחד הדיירים החל בבניית שלד לפרגולה, כשהוא היחידי בקומה ובבניין שמתכנן לבנות פרגולה. בקומה שלו גרים 6 דיירים שאף אחד מהם אינו מתכוון לבנות פרגולה ובקומה מעליו 6 דיירים שגם הם לא מתכוונים לבנות פרגולות ומעל הכול בנוי הפנטהאוז. כל דיירי הבניין מתנגדים לבניה של פרגולה זו שגורמת לשינוי החזית של הבית שכן האדריכל לא הציג פרגולות כחלק מעיצוב הבית. מה ניתן לעשות בעל מנת לעצור את הדייר מלבנות את הפרגולה?
הקבלן שבנה את הבית היציע לדייר לנסות ולהכשיר את הפרגולה, השאלה איזה אינטרס יש לקבלן להיכנס לזה? ומה אנחנו הדיירים יכולים לעשות כדי לעצור את הקבלן והדייר חוץ מלהגיש התנגדות לוועדה בעת הגשת התוכנית?

תשובתו של ישראל שטיין מנהל הפורום:

תקנות התכנון והבניה מאפשרות לקבל היתר לפרגולה בתנאים המפורטים בהם .בחלק מהרשויות נדרש להגיש תכנית עיצוב לפרגולות לכלל הדירות. אכן תוכלו להגיש התנגדות לוועדה המקומית שכן חזות הבניין משותפת לכולם.
ניתן גם לשקול גם פניה לבית המשפט כנגד הבונה אך זה כרוך בהוצאות רבות.

רוצים לקרוא עוד? פנו לפורום לניהול ועד בית של המוקד לדייר.

מחפשים חברה לניהול ועד בית? פנו למוקד לדייר.

שירות אישי לועד בית